IBS TECRÜBESİ

Finansal Kurumlar

 • Çalışanlar ve/veya 3. şahıslar tarafından soygun, hırsızlık, sahtekarlık ve dolandırıcılık yolu ile bankanın göreceği direkt finansal zararları teminat altına almaktadır.

 • Bankers Blanket Bond teminatının tamamlayıcısıdır. Teşhis edilemeyen çalışanlar ve/veya 3. şahıslar tarafından Banka'nın bilgisayar sistemlerini kullanarak gerçekleşecek elektronik hırsızlık,sahtekarlık suçlarını teminat altına almaktadır.

 • Kurum çalışanlarının mesleki faaliyetleri esasında art niyet olmaksızın yaptıkları hatalı işlemler veya ihmaller sonucunda 3. şahısların uğradıkları zararlarla ilgili kanuni sorumluluklarını, ödemekle yükümlü olduğu zararları teminat altına almaktadır.

 • Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır.

 • Veri sızması ve ihmaller sonucu oluşabilecek potansiyel riskler sonucunda doğabilecek siber risklere maruz kalınmasına yanıt vermek için sunulan bir üründür.

 • Alıcılar için sigortacı tarafından belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içine 120 güne kadar yapılan, yurt dışına ise 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsamaktadır.
   
  Ticari Alacak Sigortası, iki çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır:

  • Ticari Risk
   • • İflas
   • • Geç ödeme
  • Politik Risk (Sadece ihracat ticari alacak sigortası için geçerlidir)
   • • Savaş, ambargo
   • • Fon transferi olmama riski
   • • Kamu alıcısının ödememe riski

  • Alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sorun çözülene dek teminat askıya alınır.

 • Bankaların vermiş olduğu Debit kart ve kredi kartları ile yapılacak yasadışı işlemler sonucu oluşacak tazminat talepleri için sunulan bir hizmettir.