IBS TECRÜBESİ

Çalışan Hakları

  • Sigortalıların, geçirdiği herhangi bir kaza veya hastalık sonucu yatarak veya yatarak ve ayakta yapılan müdahalelerden doğan masrafları karşılayan teminattır. Bireysel veya grup poliçeleri şeklinde sağlanabilmektedir.

  • Yaşam kaybı riskine karşı kişinin ailesini ve geride kalan tüm menfaattarlarını maddi anlamda koruma amaçlı yapılan bir sigorta türüdür. Yıllık, süreli, geri ödemeli vb. çeşitli türlerde ve maluliyet, büyük hastalıklar vb. ek teminatlarla oluşturulması mümkündür. Bireysel veya grup poliçesi şeklinde organize edilebilir.

  • Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin gönüllü tasarruf esasına dayalı tamamlayıcısı olarak oluşturulmuş, birikimlerin yatırıma yönlendirilmesini sağlayan ve son dönemde devlet katkısı ile desteklenen bir yatırım sistemidir. Bireysel ve  şartlarının kısmen şirketler tarafından belirleneceği “işveren katkılı” gruplar şeklinde veya gönüllü gruplar şeklinde organize edip özel çözümler üretmek olasıdır.

  • Sigortalının veya yakınlarının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlığı söz konusu olduğunda, belirtilen limitler doğrultusunda menfaatdarlara veya kanuni hak sahiplerine tazminat ödemesi sağlayan poliçe türüdür.

  • Yurt içi veya yurt dışı seyahatler esnasında oluşan kaza veya ani bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkabilecek acil tıbbi yardım masraflarını, hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi yolculuk risklerini çeşitli alternatif teminat limitleri ve şartları ile korumaya alan poliçe türüdür.

  • Bordrolu çalışanların kendi istekleri dışında işsiz kalmaları durumunda çeşitli şart ve teminatlarla ödemelerini güvence altına alan poliçe türüdür.